Galerie umění Sylwie Synakové

Galerie umění Sylwie Synakové

Seznamme se s kreativním vesmírem Sylwie Synakové, v němž barevné vrstvy, organické tvary a spontánnost tahů štětce vedou k expresivním kompozicím, které nám podněcují představivost a ducha.

Nenašel se ani jeden výrobek